Webstek realisatie

Deze webstek is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen - regio Land van Waas.

Het archiefdeel is gerealiseerd en wordt onderhouden door Jean-Pierre Vaneygen, secretaris van de vereniging. Hij coördineert alle vrijwilligers bij het indexeren van de akten en documenten. De data worden ingevoerd in Pro-Gen, een wat ouder DOS genealogie programma dat evenwel als voordeel heeft zeer grote gegevensbestanden aan te kunnen, en zeer bruikbare html outputs kan genereren. Het zijn deze html pagina's die gebruikt worden in het archiefdeel.

Het gebruik van de links naar de Family Search beelden zijn gedekt door een afspraak tussen Familiekunde Vlaanderen - regio Land van Waas en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.com die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.

De webstek is functioneel uitgewerkt en wordt onderhouden door Luc Chalmet, voorzitter van de vereniging. Voor design werd HTML5 UP voor verschillende platformen (desktop, laptop, tablet) gebruikt. Technisch werd de webstek gerealiseerd door Maarten Slembrouck van MSL-Projects. Als webstek server werd gekozen voor one.com.