Webstek realisatie

Deze webstek is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw.

Het archiefdeel is gerealiseerd en wordt onderhouden door Pascal Janssens, website beheerder, Geert Hoste en Griet Van Houwe, beheerders indexeringen en Luc Chalmet, voorzitter van de vereniging. De data worden ingevoerd in Pro-Gen, een wat ouder DOS genealogie programma dat evenwel als voordeel heeft zeer grote gegevensbestanden aan te kunnen, en zeer bruikbare html outputs kan genereren. Het zijn deze html pagina's die gebruikt worden in het archiefdeel "PRO-GEN". Dit is het online publicatievervolg van wat vroeger op DVD's en op USB-sticks werd gepubliceerd.

Op 15 juli 2020 werd zorror® gelanceerd. Dit progressief zoekinstrument heeft een veel uitgebreidere functionaliteit en laat toe gezinsreconstructies te maken. Deze sql-applicatie draait op een online database van al de indexeringen waarover onze vereniging beschikt. We zijn Willy Trog zeer dankbaar voor de programmatie van deze supertool.

Het gebruik van de links naar de Family Search beelden zijn gedekt door een afspraak tussen Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.com die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.

De webstek is functioneel uitgewerkt en wordt onderhouden door Luc Chalmet, voorzitter van de vereniging. Voor design werd HTML5 UP voor verschillende platformen (desktop, laptop, tablet) gebruikt. Technisch werd de webstek gerealiseerd door Maarten Slembrouck van WEB-Vlaanderen. Als webstek server werd gekozen voor one.com.