Gratis publicaties en geneatools

Naast de meer dan twee miljoen indexeringen van akten die in het abonneedeel beschikbaar zijn zijn er ook heel wat andere documenten die veel kunnen helpen bij je genealogische opzoekingen. Mits akkoord en dikwijls ook op vraag van de auteurs worden veel van die onschatbare bewerkingen gratis aangeboden in dit deel van onze publicatie-website. We hopen dat dit gratis deel je kan helpen, gecombineerd met het abonneedeel.

We hebben alle indexeringen van bidprentjes hier beschikbaar gesteld. Om de beelden te zien moet je echter wel in het abonneedeel gaan. Je vindt hier ook gezinsrepertorianotariaatpenningcohierenkadasterinfo,  bevolkings- en inwonersoverzichten, enkele "buitenbeentjes" en een aantal staten van goed. Alle publicaties van ons tweemaandelijks tijdschrift "Kroniek van het Land van Waas" zijn ook hier beschikbaar. Het gaat hier meestal om downloadbare bestanden. Bij pdf bestanden kan je gebruik maken van de zoekfuncties binnen bv. Adobe Reader om namen op te zoeken. 

Tenslotten bieden wij je enkele genealogische tools aan: Family Search linken, omzettingen van naar de tijdrekening van de Franse Revolutie en meer.