Tools Home pagina

Hulpmiddelen allerhande voor genealogische opzoekingen. Klik rechtsboven het gewenste tool aan onder Geneatools. Hier volgt een korte beschrijving voor elk item.
FamilySearch link bepalen: Dit tool berekent de FamilySearch link vertrekkend van het filmnummer (DGS) en het paginanummer. Voor meer uitleg zie FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 3 van 2020: Stambomen eenvoudig documenteren Epiloog, blz. 70.
Omzetting Franse rep. kalender: Dit programma berekent de Gregoriaanse datum, vertrekkend van de Franse republikeinse datum. Voor meer uitleg zie FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 3 van 2020: Stambomen eenvoudig documenteren Epiloog, blz. 73.
Greg. naar Franse rep. kalender: doet net het omgekeerde.
Berekening geboortedatum: Dit tool berekent de geboortedatum aan de hand van de overlijddatum en de leeftijd bij overlijden. Voor de berekening gelden volgende afspraken: vul je enkel jaren in, wordt de geboortedatum over een jaar berekend, vul je (ook) maanden in, wordt per maand gerekend, vul je weken in, per week en vul je (ook) dagen in wordt de exacte geboortedatum berekend. Wil je exact 1 jaar en 3 maanden berekenen, vul dan in: Jaren: 1, Maanden: 3 en Dagen: 0 (nul). Je kan ook bv 9 maanden -3 dagen berekenen. Decimalen mogen niet ingevoerd worden, maar wil je bv. 1,5 jaar berekenen, vul dan Jaren: 1 en Maanden: 6 in.
Nog zulke tools nodig? Laat het ons weten via info@zorro.vlaanderen onder vermelding van Toolscatalog.