Genealogie software en services

Onze eigen opzoekingen documenteren door gebruik te maken van genealogie software of genealogie webservices. In deze rubriek komen hierover artikels een links aan bod.

Luc Chalmet schreef een artikel over stamboomprogramma's dat verscheen in Vlaamse Stam, jg 57 nr. 1, januari-februari-maart 2021, pp. 87-100.