Recente aanvullingen

Al heel lang wordt door vele vrijwilligers in het Land van Waas heel wat tijd uitgetrokken om belangeloos, helemaal ten dienste van de gemeenschap, archieven en andere bronnen van genealogische gegevens te indexeren en te ontsluiten. Hier vind je een overzicht van wat al werd gerealiseerd.

 

NIEUWE REALISATIES DECEMBER 2017

Gemeente overzicht
In dit overzicht hebben we alle bewerkingen van deze publicatie per gemeente samengebracht. In de eerste fase hebben we ons beperkt tot een vijftal thema's: 1. parochieregisters: dopen, trouwen en begraven 2. burgerlijke stand: geboorten, huwelijken en overlijden 3. staten van goed 4. militie (voorlopig enkel Beveren) 5. een beetje geschiedenis (link naar wikipedia)

Dit gaan we langzaam aan uitbreiden zodat je op een plaats alle bewerkingen per gemeente kan vinden.

Buitenbeentjes
Waaslanders gehuwd te Roubaix, door Pascal Janssens Aangepast 31/12/2017

Waaslanders overleden te Roubaix, door Pascal Janssens Aangepast 31/12/2017
Topografische afbeeldingen Waasland, door Willy Trog Nieuw 31/12/2017

Kroniek
De Kroniek van 2017 werd toegevoegd aan de lijst.

 

NIEUWE REALISATIES NOVEMBER 2017

Burgerlijke stand Huwelijken
De huwelijken werden onder redactie van Pascal Janssens uitgebreid. Er werden reconstructies gemaakt van de huwelijken periode 1911 en verder soms tot 1916 op basis van de huwelijksbijlagen. Het aantal huwelijken werd met 3.657 stuks aangevuld. Alle huwelijken werden ook voorzien van een link naar beelden, zowel deze van Family search als eigen beelden. 

Burgerlijke stand Overlijdens
We zijn gestart met het toevoegen van een link naar de beelden van Family search. Ongeveer 70% van de overlijdens is al voorzien van een link. De gemeentes die gedaan zijn, kan je herkennen aan de blauwe kleur van de gemeente op de kaart. De andere gemeentes komen in een volgende update. Het aantal geindexeerde overlijdens werd ook uitgebreid. Hiervoor verwijs ik naar het "overzicht" bij de overlijdens.
De combi versie van de overlijdens werd nog niet aangemaakt, ze wordt voorzien na de bijwerking van de andere gemeentes. 

NIEUWE REALISATIES OKTOBER 2017

Burgerlijke stand Geboorten
Alle geindexeerde geboorten zijn beschikbaar op de website. In totaal gaat het om 312.531 akten. Ze zijn allemaal voorzien van een link. Een aantal hebben "eigen beelden", de rest is voorzien met een link naar Familysearch. Waar er geen beelden van beschikbaar zijn werd een commentaarbeeld toegevoegd.
Voor de achternamen werd gekozen om het "voorzetsel De, D', Van, Ver ..." na de stamnaam te zetten in de alfabetische index. De achternamen Dh werden gesplitst D' H, en de Ver in begin van de achternaam werd ook afgesplitst, indien het een vlaamse achternaam is, bij franse achternamen zoals Verté werd dit niet gedaan. Een andere wijziging ij=y.
Zoals steeds staan de bewerkingen van de gemeentes in chronologische volgorde, met een alfabetische index aan de rechterkant. De Combi is in alfabetische volgorde opgemaakt, en dit volgens de "stamnamen" zoals hiervoren vermeld. 

Burgerlijke stand Huwelijken.
De huwelijken van Waasmunster periode 1901-1910 werden nu ook voorzien van een link naar familysearch. De combi versie werd nog niet aangepast. 

Bidpentjes en rouwbrieven
Vanaf heden zijn alle bidprentjes voorzien van beelden (meer dan 1.500.000 beelden). We hebben ook een controle uitgevoerd op dubbele beelden. (Dubbel met zelfde: Achternaam + Voornaam + Overlijden plaats + Overlijden datum + BID of RB). Deze kan je vinden onder "dubbels". In de blok "bidprentjes en rouwbrieven" werd een verwijzing toegevoegd indien er een dubbel beschikbaar is. Zo kan je nog steeds het beste beeld opzoeken.
Omdat het bestand te groot wordt, hebben we het geplitst in twee delen (A tem K) en (L tem Z)
Voor de achternamen werd dezelfde werkwijze toegepast als voor de geboorten van de burgerlijke stand. 

NIEUWE REALISATIES SEPTEMBER 2017

Burgerlijke stand Geboorten.
De geboorten burgerlijke stand werden uitgebreid met nieuwe gegevens. De gemeentes op de kaart in het "grijs" zijn de bestaande gegevens en worden in een volgende update aangepast. Ook de combi is nog niet aangepast.
Voor de achternamen werd gekozen om het "voorzetsel De, D', Van, Ver ..." na de stamnaam te zetten in de alfabetische index. De achternamen Dh werden gesplitst D' H, en de Ver in begin van de achternaam werd ook afgesplitst, indien het een vlaamse achternaam is, bij franse achternamen zoals Verté werd dit niet gedaan.
Alle "blauwe" gemeentes werden voorzien van een link naar de beelden van Family search die momenteel beschikbaar zijn, meestal tot en met 1910, voor meer info kijk bij de gemeente. 

Bidpentjes en rouwbrieven
Het aantal bidprentjes en rouwbrieven werd uitgebreid. Er zijn er nu 468.012 met beelden, het aantal beelden op de website bedraagt momenteel 873.120.
Voor de achternamen werd dezelfde werkwijze toegepast als voor de geboorten van de burgerlijke stand.
De mappen 0001-1000 zijn reeds beschikbaar met beelden, er resten nog beelden van de mappen 1001-1740 te doen, deze zullen in de loop van september geleidelijk aan worden toegevoegd. 

NIEUWE REALISATIES JULI 2017

Staten van Goed
Aanvulling staten van goed Zwijndrecht (periode 1689-1795) door Pascal Janssens. In totaal 1.076 aktes van 6.920 beelden.
Ook de combi versie werd aangepast en bevat nu 41.714 aktes. 

Burgerlijke stand Huwelijken.
Foute koppeling van beelden Kruibeke Huwelijken 1889-1903 werd aangepast
Foute koppeling van beelden Sint-Pauwels Huwelijken 1901-1910 werd aangepast
Ook de combi versies chronologisch en alfabetisch werden vernieuwd. 

Parochieregisters Overlijdens.

Gegevens aangevuld met overlijdens Sint-Niklaas periode 1631-1685, door Griet Van Houwe
Ook de combi versie werd in alfabetische vorm vernieuwd en aangevuld. 

NIEUWE REALISATIES JUNI 2017

Bidprentjes en rouwbrieven.
Belangrijk: Omdat de letter "V" het meest voorkomt in de achternaam (20%), hebben we gebruik gemaakt van de splitsing van de achternaam 
in "Stamnaam, voorzetsel". Voorzetsels zijn D', De, Van, Ver, ... 

We hebben de export van de bidprentjes en rouwbrieven omgezet in een alfabetische uitvoer, rekening houdende met de voorzetsels. 
De reeks met beelden werd uitgebreid met de mappen 0501-0750, dit wil zeggen dat er momenteel 365.532 stuks met 668.075 beelden beschikbaar zijn. De gemelde foutieve koppeling van beelden werd gecorrigeerd. Moest je er nog tegenkomen, gelieve dit dan te melden.

Melding redactie:
Tijdens de volgende maanden zullen we verder de beelden van de bidprentjes en rouwbrieven blijven toevoegen. Er zijn nog ruim 250.000 bidprentjes zonder beelden, deze zullen verder verwerkt worden.
Op 1 september zouden we graag een nieuwe update willen doen van de geboorten Burgerlijke Stand. Momenteel hebben we ruim 60.000 nieuwe aktes om toe te voegen. Indien je ook nog een bijdrage wil doen, laat het ons dan weten. fv-lvw-projecten

NIEUWE REALISATIES MEI 2017

Burgerlijke stand Huwelijken.

Alle huwelijken zijn nu gekoppeld met de beschikbare beelden op de website van Familysearch. 
Een aantal huwelijken werden voorzien van eigen beelden.
Er ontbreekt nog een reeks beelden bij Familysearch: 
Elversele (1906-1910); Nieuwkerken (1901-1910); Tielrode (1889-1900); Waasmunster (1901-1910)
Ook zijn er voor het Land van Waas nog geen beelden beschikbaar voor de periode 1911-1916
Daarnaast zijn er nog een aantal beelden die ontbreken wegens foutieve handelingen bij het digitaliseren.
Daar waar mogelijk zullen we trachten "eigen" beelden te maken om deze gaten op te vullen. Je mag ons daarbij ook helpen indien je in bezit bent van dergelijke beelden
Zie in het publicatiedeel bij Burgerlijke stand - Huwelijken - Overzicht (pdf bestand)

Bidprentjes en rouwbrieven.
Belangrijk: Omdat de letter "V" het meest voorkomt in de achternaam (20%), hebben we gebruik gemaakt van de splitsing van de achternaam 
in het formaat: "Stamnaam, voorzetsel". Voorzetsels zijn D', De, Van, Ver, ...
De reeks met beelden werd uitgebreid met de mappen 0251-0500, dit wil zeggen dat er momenteel 244.369 stuks met 435.579 beelden beschikbaar zijn.
Tip: indien je een beeld van de bidprentjes / rouwbrieven wil bewaren, dan kan dit door rechts te klikken met de muis op het beeld en het dan "opslaan als" 
in een map naar je keuze. Het zijn jpg beelden, dus je kan deze steeds bijwerken zoals gewone foto's. Dit kan natuurlijk ook voor de beelden van Familysearch.

Melding redactie:
Nu dat de huwelijken burgerlijke stand zijn afgewerkt (voor zover ze beschikaar zijn) zullen we ons nu toespitsen op de geboortes burgerlijke stand.
Een nazicht op de beelden van Familysearch leert ons dat er tijdens de periode jaar IV tot en met 1910 in het Land van Waas 511.000 geboortes zijn geregistreerd. Hiervan zijn er tot op heden 270.000 geïndexeerd, dus iets meer dan de helft. 
Indien je wil meehelpen deze gegevens te ontsluiten, mail ons dan fv-lvw-projecten wij bezorgen u een sjabloon excel bestand en de te indexeren beelden in een pdf.
Een aantal vrijwilligers zijn momenteel bezig aan deze geboortes, maar extra hulp is altijd welkom.

NIEUWE REALISATIES JANUARI 2017

Parochieregisters (1568-1796/1915) (512.957 aktes)

Geboorten: 369.326 aktes (+54.166)
Van alle parochies werden de aktes van de jaren 1590, 1630, 1670, 1710, 1750 en 1790 geindexeerd.
Beveren (klapper 1590-1700) werd uitgebreid met de periode (1701-1799)
Burcht (1603-1796) (nieuw) 
Doel (1671-1803) (nieuw) 
Lokeren (1750-1796) (nieuw) 
Melsele (1605-1801) werd aangevuld met de periode (1802-1860) 
Stekene (1599-1797) de periode (1717-1796) volledig, werd aangevuld met de periode (1654-1716) volledig 
Zwijndrecht (1615-1797) werd volledig gecontroleerd op de doopakten 

Huwelijken: 118.364 aktes (Burcht, De Klinge, Doel en Zwijndrecht aangevuld met 1915)

Overlijden: 25.267 aktes (+20.333) 
Burcht(1626-1796) (nieuw) 
Doel (1672-1803) (nieuw) 
Kruibeke (1584-1650) (nieuw) 
Sint-Niklaas (1780-1796) (nieuw) 
Zwijndrecht (1614-1796) (nieuw) 


Burgerlijke stand (1796-1915) (362.076 aktes)
Geboorten: 108.503 aktes (+52.093)
Bazel (1871-1873) (nieuw) 
Burcht (VIII-1900) (nieuw) 
Daknam (1830) nieuw 
Haasdonk (V-1823, 1830) (nieuw) 
Kemzeke (V-1850) (nieuw) 
Melsele (1806-1821) (nieuw) 
Moerbeke (1857-1858) (nieuw) 
Nieuwkerken (1870) (nieuw) 
Sint-Gillis (VI-1890) aangevuld met (1871-1890) 
Sint-Niklaas (V-1806)(gedeeltelijk) (1807-1859) aangevuld met (1809-1859) 
Stekene (1889) gedeeltelijk (nieuw) 
Tielrode (V-1872, 1883-1888) aangevuld met (1818-1872, 1883-1888) 
Vrasene (1830, 1870, 1901-1910) (nieuw)

Huwelijken: 104.240 aktes(Stekene en Tielrode aangevuld met 1915)

Overlijdens: 149.343 (+36.383)
Bazel (1861-1863) (nieuw) 
De Klinge (V-XI) (nieuw) 
Kieldrecht (VI-1872) (nieuw) 
Sint-Niklaas (V-1872) aangevuld met (1841-1852) 
Stekene (VI-1910) (nieuw) 
Verrebroek (VIII-1890) (nieuw) 
Vrasene (1901-1910) (nieuw) 

Bidprentjes en Rouwbrieven (527.799)
- resultaat van het digitalisatieproject rouwbrieven & bidprentjes (stand per 31 december 2015)

Staten van goed (de errata werden toegepast)
- Bazel en Heerlijkheid Wissekerke
- Belsele
- Beveren
- Burcht (nieuw)
- Haasdonk (gedeeltelijk)
- Kallo
- Kemzeke & Sint-Pauwels
- Kieldrecht & Doel
- Moerbeke-Waas (gedeeltelijk)
- Nieuwkerken-Waas
- Rupelmonde
- Sinaai
- Sint-Niklaas
- Stekene
- Tielrode (gedeeltelijk)
- Waasmunster & Elversele

Hoofdcijnsboeken
- Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas 1250-1796

Gezinsrepertoria
- Belsele 1586-1800
- Doel 1672-1803 door Griet Van Houwe (nieuw) 
- Kieldrecht 1673-1802
- Kruibeke (dopen 1585-1796, huwelijken 1584-1796, begrafenissen 1584-1650, geboorten VI-1850, huwelijken V-VI,IX-1913, Overlijden VII-1850)
- Lokeren 1750-1796 door Geert Hoste (nieuw) 
- Nieuwkerken-Waas (dopen 1587-1650, huwelijken 1587-1796)
- Sinaai 1611-1804
- Waasmunster 1584-1804

Militie
- Beveren: inschrijvingsregisters 1817-1870, 1871-1904 (nieuw)

Bevolking-Inwoners
- Bazel: telling van de inwoners 1786
- Lokeren: bevolking 1805 - 1814
- Sinaai: telling van de inwoners 1830
- Sint-Niklaas: status animarum 1687, inwoners einde 16e eeuw tot begin 17e eeuw
- Waasmunster: status animarum 1653 - 1657 - 1662, haardentelling 1600

Penningkohieren
- Daknam: 1571 -1575 -1577
- Kemzeke: 1577 - 1584
- Kruibeke: 1571 - 1572 - 1577 - 1584 - 1586
- Lokeren: 1577
- Sint-Niklaas: 1569 - 1571
- Sint-Pauwels: 1571 - 1574 - 1586 (nieuw)
- Stekene: 1584
- Temse: 1577
- Vrasene: 1571
- Waasmunster 1586 (nieuw)

Notariaat
- Kemzeke: Merckx
- Sint-Niklaas: Merckx
- Temse: Van Daele
- Waasmunster: Coppieters - De Brabander - De Grave - De Smet - Van Aelbroeck (nieuw) - Van Daele - Van Rossem

Kroniek
50 jaar Familiekunde Vlaanderen Land van Waas in kronieken

Diverse
- Helden WO I (met aanvullingen)
- Roosenberg: slaper, obituarium I en obituarium II
- Kwartierstaten: Waas Kwartierstatenboek 1&2 

Buitenbeentjes
- Legger Popp-kaart Waasmunster
- Geschiedenis van de BRYSSINCK-stam (1295-1880)
- Perceelkaart van de prochie Sint-Niklaas
- Genealogie van Nicolaus Rombout
- De tafel van de Heilige Geest 1542 Sint-Niklaas
- Waaslanders gehuwd te Roubaix, door Pascal Janssens (nieuw)
- Waaslanders overleden te Roubaix, door Pascal Janssens (nieuw)