Nieuws

Nieuwsberichten

17-11-2017

Persbericht


Persbericht november 2017

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas ontsluit archieven en andere historische bronnen van het Land van Waas in een unieke online website voor alle amateur genealogen

“Dit is een prima site. Hiermee positioneert het Waasland zich als een voorbeeld voor anderen.De portaalsite heeft een overzichtelijke en flexibele structuur die een goed kader biedt voor de geplande uitbreidingen in de toekomst. De overzichtskaartjes maken in één oogopslag veel duidelijk.” (Sven Vrielinck, Universiteit Gent, onderzoeker Vakgroep Geschiedenis)

Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van staten van goed maar ook bidprentjes en rouwbrieven kan je nu volledig digitaal raadplegen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas werkt continu aan indexeringen van al deze historische bronnen. Ze bouwen stap voor stap aan een zo rijk, kwaliteitsvol en volledig mogelijke basis van waaruit familiekundig onderzoek in verleden kan worden uitgevoerd en onderbouwd. In totaal zijn al meer dan 1.000.000 aktes en meer dan 500.000 bidprentjes en rouwbrieven bewerkt. En wat nog meer is, veel van de aktes en bidprentjes kunnen nu direct als foto’s snel en rechtstreeks opgeroepen worden.

Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas stelt zijn online archief website www.publicaties-landvanwaas.be open voor het brede publiek in het Waasland. Iedereen kan nu toegang krijgen tot deze bron van geïndexeerde archiefdocumenten via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule, met sterke reductie voor leden van de Familiekunde Vlaanderen koepelvereniging.

De website zelf is een realisatie van Luc Chalmet, voorzitter en Jean-Pierre Vaneygen, secretaris en coördinator van de vrijwilligersvereniging van Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas.

Contact:
Luc Chalmet, E-mail: luc.chalmet@telenet.be, tel: 0475 416432