Hier ontsluiten we archieven en andere historische bronnen van het Land van Waas voor alle amateur genealogen

Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van staten van goed en van nog veel meer kan je hier digitaal raadplegen. Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt continu aan indexeringen van al deze historische bronnen. Dankzij hen bouwen we stap voor stap aan een zo rijk, kwaliteitsvolle en volledige basis van waaruit familiegeschiedenissen uit het verleden kunnen worden op- en onderbouwd.

Leer meer over de genealogie in het Land van Waas

Deze website herbergt auteursrechterlijk beschermde pagina's met heel wat informatie over de genealogie in het Land Van Waas. Er kruipt heel wat tijd in het maken, onderhouden, aanvullen en op deze webstek brengen van deze gegevens en er zijn ook wel wat kosten mee gemoeid al doen we er alles aan om deze te beperken. Om ons te helpen om dit te kunnen blijven doen hebben we een aantrekkelijke jaarabonnementsformule ontwikkeld waardoor je toegang krijgt tot de rijkdom van de ontsloten archieven. Leden van de koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen genieten van een belangrijke korting. We zijn uiterst erkentelijk voor de vele vrijwilligers die belangeloos jaar in en jaar uit bezig zijn met het indexeren en ontsluiten van deze historische bronnen.

Nieuws

17-11-2017

Persbericht

Nu het proefjaar 2017 succesvol wordt afgewerkt wordt deze webstek aan de aandacht van de pers aangeboden. 

22-02-2017

Lancering Publicatie webstek

Op 1 maart 2017 wordt deze nieuwe webstek een feit. 

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas ontsluit archieven en andere historische bronnen van het Land van Waas in een unieke online website voor alle amateur genealogen

10-01-2017

BS tot 1910 beschikbaar op Family Search

Op zoekakten vinden we dat veel beelden van de burgerlijke stand van het archief van Oost-Vlaanderen werden ter beschikking gesteld op de site van Family Search.

Overtuigd?

Vraag vandaag nog je toegang aan tot het archief of word vrijwillger om mee te helpen om het archief uit te breiden.